Italština pro středně pokročilé

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Italština pro středně pokročilé
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuKurz je určený všetkým, ktorí si chcú svoje znalosti talianskeho jazyka osviežiť a obohatiť. V prvých lekciách si môžu „oprášiť” znalosti študenti, ktorí nemali dlhšiu dobu možnosť sa jazykom systematicky zaoberať a rozširovať už skôr získané vedomosti. Kurz je k dispozícii iba v českom jazyku.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách44 €
Komplet so zľavou a zápisným157 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške.


Kurz má spolu 32 lekcií v 16-tich zošitoch.
Kurz obsahuje slovnú zásobu v rozsahu asi 1000 nových lexikálnych jednotiek. V každej dvojlekcii sa naučíte približne 60 nových výrazov. Ani v tomto kurze nechýba fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov, slovných obratov a viet, nové gramatické javy, úlohy na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky, cvičenia na opakovanie, krátke články a rozhovory.

Zvládnutie gramatiky a slovnej zásoby tohto kurzu posunie Vaše znalosti na kvalitatívne vyššiu úroveň. Bez problémov sa dohovoríte s taliansky hovoriacimi cudzincami, svoje znalosti uplatníte v zamestnaní aj pri cestách do zahraničia. Pri troške úsilia a snahy si bez väčších problémov prečítate taliansku tlač a môžete sa pustiť aj do talianskej zábavnej literatúry. Tematické okruhy jednotlivých lekcii sú volené tak, aby vystihli bežné životné situácie, aby ste mohli získanú slovnú zásobu uplatniť vo všetkých oblastiach každodenného života.

Gramatická časť jednotlivých lekcií prehlbuje a upevňuje doterajšie vedomosti a zaoberá sa podrobnejšie ďalšími gramatickými javmi a skladbou viet, ako napr. použitie minulých a budúcich časov a kondicionálu v súvetiach, časovanie nepravidelných slovies a ich konjunktívne tvary v súvetiach, infinitívne konštrukcie, gerendium a jeho použitie, pomocné slovesá a ich rozšírené použitie atď. V kurze je už použitá nezjednodušená gramatická forma spisovnej taliančiny.

Ako doplnok aj k tomuto kurzu ponúkame Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete zakúpiť. Táto príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanú v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo.