Němčina 3 - pro pokročilé

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Němčina 3 - pro pokročilé
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuTento kurz je určený študentom, ktorí si chcú upevniť a prehĺbiť už nadobudnuté znalosti z nemčiny. Bez problémov môžete čítať aj náročné texty v origináli, počúvať nemecký rozhlas a sledovať nemecké televízne programy. Kurz je k dispozícii iba v českom jazyku.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách44 €
Komplet so zľavou a zápisným157 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Kurz obsahuje 32 lekcií v 16-tich zošitoch, pričom každá lekcia je rozdelená na dve časti. Prvá časť lekcie zahŕňa novú látku hovorovú a slovnú zásobu, ktorú si precvičíte v špeciálnych cvičeniach zameraných na obojstranný preklad, doplňovanie hovoriacich javov a upevnenie novej slovnej zásoby. Druhá časť lekcie tieto javy opakuje a aplikuje ich v krátkych článkoch a rozhovoroch. Každá lekcia končí zhrnutím preberanej gramatiky, domácimi úlohami a precvičovaním fonetiky.

V úzkej náväznosti na kurz pre stredne pokročilých je gramatická časť venovaná jednak javom, obsiahnutým v predchádzajúcom kurze a ich opakovanie a jednak prináša hlavne prehlbovanie znalostí syntaktickej stránky jazyka – t.j. druhy vedľajších viet, súvetí, podraďovacie a priraďovacie spojky, predložkové väzby slovies, tvorenie a používanie konjunktívov, participií, nepriama reč, častice a ich používanie.

Slovná zásoba zahŕňa takmer 1000 nových lexikálnych jednotiek s fonetickým prepisom.
Ako doplnok k tomuto kurzu ponúkame Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje prehľad gramatiky preberanej v jednotlivých lekciách. Jednotlivé pravidlá a gramatické javy sú názorne dokumentované na modelových vetách.