Ruština pro začátečníky

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Ruština pro začátečníky
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií12
Doporučená dĺžka štúdia6 - 12
Cieľ kurzuCieľom kurzu je zvládnutie základov ruského jazyka na takej úrovni, aby ste po jeho absolvovaní boli schopní jednoduchej komunikácie v bežných životných situáciách, v zamestnaní alebo na dovolenkeKurz je v českom jazyku.
Zápisné17 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách33 €
Komplet so zľavou a zápisným119 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. U každej lekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Naše lekcie vám ponúknu takú kombináciu činností, vďaka ktorým bude vaše štúdium čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Ak sa budete riadiť našim doporučením v našich lekciách výsledok sa bezpochyby dostaví.

Naučíte sa správnu výslovnost a prízvuk (intonácia rôznych typov viet), písmo (čítanie a písanie azbuky), základny pravopis . Slovná zásoba obsahuje výber najčastejšie užívaných slov (pozdravy, predstavovanie, oslovovanie, prosba, poďakovanie, telefonovanie, pošta, nákupy, dopravné prostriedky, rodina, zamestnanie, kultúra…).