Informácie o štúdiu

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Informácie o štúdiu

EŠKK ponúka kurzy:

  • jazykové
  • profesijné
  • všeobecnovzdelávacie alebo záujmové

Štúdium môžete začať kedykoľvek.

Všetky naše kurzy sú korešpondenčné. To znamená, že študijné materiály posielame poštou na určenú adresu. Na vyučovanie sa nikam nedochádza, študenti sa pripravujú doma podľa vlastných potrieb a možností a majú písomný kontakt s lektorom. Texty sú spracované podľa špeciálnej metodiky pre tento typ individuálneho štúdia. Pre študentov to je veľmi pohodlné, ekonomické a efektívne.

Jednotlivé lekcie kurzu sú ukončené zadaním domácej úlohy, ktorú študent vypracuje a pošle na našu adresu (poštou alebo e-mailom). Lektor skontroluje domácu úlohu a študentovi odpovedá na otázky týkajúce sa preberanej látky. Vypracovanie domácich úloh nie je povinné. Môžete ich posielať v priebehu štúdia, čo je najefektívnejšie, ale aj naraz, napr. až po dokončení kurzu.

Tempo štúdia je individuálne. Doporučené tempo je jedna zásielka mesačne. Ak Vám časová tieseň, alebo iné okolnosti nedovolia študovať, môžete štúdium prerušiť na určitú dobu, prípadne ukončiť. Kurz si môžete objednať aj po štvrtinách alebo jako komplet.

Po dokončení kurzu dostane každý absolvent certifikát. Jazykové a profesijné kurzy môžete ukončiť skúškou.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom internetového formulára, telefonicky alebo e-mailom s týmito údajmi:

  • celé meno a priezvisko
  • úplná adresa
  • názov vybraného kurzu
  • spôsob odberu (mesačne, po štvrtinách alebo komplet)
  • telefonické spojenie

Čo sa stane, keď pošlete prihlášku.

Po obdržaní Vašej prihlášky Vám pridelíme číslo študenta a lektora do 14ich dní dostanete poštou prvú zásielku so študijným materiálom spolu s poukážkou na úhradu zásielky a zápisného. Potom už zásielky posielame pravidelne mesačne, vždy v II. dekáde kalendárneho mesiaca (cca okolo 15. dňa v mesiaci).

Celkový počet zásielok je uvedený v ponuke kurzov.

Tempo štúdia si určuje každý študent sám. Z mnohoročných skúsenosti vieme, že len pravidelnosť prináša najlepšie výsledky. Preto doporučujeme preštudovať každú učebnicu v priebehu jedného až dvoch mesiacov. Ak chcete odoberať lekcie pomalším tempom, upozornite na to našu administratívu.

Ako si objednať kurz lacnejšie?

Keď sa prihlásite na štúdium viacerých kurzov súčasne, zaplatíte zápisné len za prvý kurz, zápisné ostatných kurzov bude zlacnené na 50 %. V prípade rôznej ceny zápisného, platí sa vyššia cena.

Môžete ušetriť 20% z celkovej ceny kurzu, keď si ho objednáte jednorázovo ako komplet.

Kurz môžete odoberať aj po štvrtinách so zľavou 15%.

Ďalšia možnosť je dokúpenie zbytku kurzu naraz, čo je rovnako zvýhodnené zľavou 10%.

Jednorázový odber nemá vplyv na lektorské a administratívne služby, zostávajú v rovnakom rozsahu ako pri mesačnom odbere kurzu.

Kurzy

Jazykové kurzy

Jazykové lekcie umožňujú pravidelné štúdium po malých dávkach, čo prináša dobré výsledky vo veľmi krátkej dobe. Súčasťou každej jazykovej učebnice sú CD audio alebo CD MP3.

Zasielanie domácich úloh na opravu nie je povinné, ale doporučujeme ich vypracovávať.

Opravy domácich úloh sú zahrnuté v cene kurzu. V prípade nevyužívania služieb lektora sa cena lekcii neznižuje.

Profesijné kurzy

Odborné profesijné kurzy sú spracované so zreteľom na predpokladanú potrebu okamžitého praktického využitia získaných poznatkov. Obsahujú názorné ukážky, príklady, vzorové riešenia a ďalšie pomôcky.

Obsah kurzov zodpovedá stredoškolskej úrovni a dôraz je kladený na jasný, jednoznačný a zrozumiteľný výklad preberanej problematiky.

Pre študentov, ktorí chcú zložiť skúšku, je vypracovanie domácich úloh povinné.

Podmienkou pripustenia ku skúške je predloženie všetkých opravených domácich úloh.

Všeobecnovzdelávacie a záujmové kurzy

Okrem kurzov, ktoré Vám môžu pomôcť pri zmene profesie, ponúkame kurzy, ktoré majú záujmový a všeobecne vzdelávací charakter. Ak chcete kvalitne stráviť volný čas, naučiť sa niečo nové a získať aj rad poznatkov, ktoré môžete prakticky využiť, tak neváhajte. Učte sa písať všetkými desiatimi, alebo sa môžete naučiť poriadne šiť. Volné chvíle sú omnoho príjemnejšie s aktívnou hudobnou činnosťou alebo inými záľubami.