Nemčina 2 - pre stredne pokročilých

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Nemčina 2 - pre stredne pokročilých
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuZvládnutím gramatiky a slovnej zásoby tohto kurzu posunúť Vaše znalosti na kvalitatívne vyššiu úroveň. Bez ťažkostí sa dohovoríte s cudzincami hovoriacimi po nemecky, svoje znalosti uplatníte v zamestnaní a pri cestách do zahraničia. Pri troške usilovnosti si bez väčších problémov môžete prečítať v nemčine písanú tlač a môžete sa pustiť aj do zábavnej literatúry.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Nemčina pre stredne pokročilých obsahuje 32 lekcií v 16-tich zošitoch + 4 pracovné zošity. Kurz je určený nielen tým z Vás, ktorí máte za sebou už náš kurz Nemčina pre začiatočníkov , ale aj tým, ktorí si chcú svoje znalosti nemeckého jazyka osviežiť a obohatiť. Kurz nadväzuje na už spomínaný kurz pre začiatočníkov, takže v prvých lekciách si môžu „oprášiť" znalosti študenti, ktorí nemali dlhší čas možnosť sa jazykom systematicky zaoberať a rozširovať svoje už skôr získané skúsenosti.

Kurz zahŕňa slovnú zásobu v rozsahu 1000 nových lexikálnych jednotiek vybavených príslušným gramatickým aparátom. V každej dvojlekcii sa naučíte približne 60 nových výrazov. Ani v tomto kurze nechýba fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov, slovných obratov a viet, nové gramatické javy, úlohy na precvičenie slovnej zásoby a gramatiky, cvičenia na opakovanie, krátke články a rozhovory. Jednotlivé lekcie sú zamerané tematicky.

Gramatika tohto kurzu obsahuje tieto javy: súvetie, vetné členy, slovosled v súvetí, druhy vedľajších viet, podstatné mená - miestne názvy, názvy štátov, obyvateľské mená, použitie členov, gerundium, spodstatnené prídavné mená a ich skloňovanie, prídavné mená - stupňovanie a skloňovanie, použitie adjektív v porovnávacích vetách, tvorenie prídavných mien, zámená - neurčité zámená, zámeno "es" a jeho použitie, skloňovanie neurčitých zámien, vzťažné zámená a ich skloňovanie, príslovky - stupňovanie prísloviek, zámenné príslovky a ich použitie, predložky, spojky, číslovky, význam predpôn v nemčine, slovesá - opakovanie préterita, rozlíšenie jednotlivých skupín slovies, Perfekt a Plusquamperfekt, Futur I, minulý čas modálnych slovies, infinitív s „zu” a bez „zu”, Partizip I, trpný rod, predložkové väzby slovies, prehľad tvarov silných slovies.

Ako doplnok k tomuto kurzu ponúkame Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete kúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze pre pokročilých sa potom na túto príručku odvolávajú.