Nemčina pre podnikateľov

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Nemčina pre podnikateľov
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií)
Doporučená dĺžka štúdia8 - 16
Cieľ kurzuKurz je určený všetkým, ktorí k svojmu povolaniu potrebujú znalosti aspoň základov nemeckej obchodnej korešpondencie a ekonomickej terminológie na komunikatívnej úrovni. Tento kurz predpokladá predchádzajúcu znalosť nemčiny aspoň na úrovni nášho kurzu pre začiatočníkov.
Zápisné21 €
Postupný odber9 €
Odber po štvrtinách37 €
Komplet so zľavou a zápisným132 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD.
Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).


Kurz má 32 lekcií v 16-tich zošitoch.

V kurze sa oboznámite so zásadami nemeckej obchodnej korešpondencie, s úpravou obchodných listov, so základmi rokovania so zahraničným partnerom, s princípmi uzatvárania kontraktov. Náš kurz Vám umožní zvládnuť túto problematiku tak, aby ste boli schopní pracovať samostatne s využitím nemčiny v praxi, oboznámi Vás aj so špecifickou ekonomickou činnosťou v oblastiach, kde sa hovorí po nemecky.

Prvé lekcie v každom zošite obsahujú látku, ktorá konkrétnou jazykovou komunikáciou umožňuje zvládnuť jednotlivé situácie od ich začiatku do konca. Druhá časť zošita je tesne prepojená s prvou lekciou, obsahuje obchodnú korešpondenciu a opakovanie gramatiky, ktorá je nevyhnutná na zvládnutie danej látky. Na konci každej lekcie nájdete zhrnutie gramatických pravidiel, domácu úlohu a na konci zošita je slovníček nových lexikálnych jednotiek. Priemerne pripadá na jeden zošit okolo 30 nových výrazov, frazeologizmov a slovných spojení.

Gramatika kurzu preberá a opakuje všetky základné kategórie na úrovni znalostí kurzu pre stredne pokročilých so špeciálnym zameraním na špecifiká reči obchodných zmlúv a iných úradných dokumentov.

Tematické okruhy jednotlivých lekcii pokrývajú všetky bežné situácie, s ktorými sa môžete v obchodnej praxi stretnúť: telefonovanie, štruktúra firmy a názvy jednotlivých funkcii, obchodná korešpondencia, inzeráty a reklamy, pozvánky na oficiálne akcie, základné obraty používané pri nadväzovaní prvých obchodných kontaktov, formulácie ponuky a dopytu, reklamácie, odrieknutie objednávky, platobný styk, burzové operácie, dopravu, poistenie, atď.